róg bractwa kopaczy

(1534 r.) róg tura, oprawiony w srebro, symbolizuje dawne bogactwo Żup Krakowskich; prezentowany na wystawie “Żupy krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie”

kryształy z Grot Kryształowych

kolekcja okazów soli oraz form jej wtórnej krystalizacji, prezentowane na wystawie Geologia złóż solnych Polski

makieta warzelni neolitycznej

(3500 p.n.e), znajduje się na wystawie Warzelnictwo solne i odwadnianie kopalni

liczak

służył do zaznaczania ilości wydobytej soli; prezentowany jest przy kieracie saskim (1 poł. XVIII w.) na wystawie “Urządzenia i sprzęt do transportu pionowego”

lampy górnicze

znajdują się w ekspozycji “Dawne urządzenia i sprzęt górniczy”

kierat polski

najstarszy (XVII w.), największy i najcenniejszy z posiadanych przez Muzeum konnych maszyn wyciągowych. Znajduje się na wystawie “Kierat do transportu pionowego”

stalagmit solny

w formie choinki intensywnie zabarwionej tlenkami żelaza znajduje się na ekspozycji “Geologia złóż soli kamiennej i siarki”

makieta wieliczki

prezentuje miasto w skali 1:100, wykonana na podstawie planu Marcina Germana z lat 1631-38, stanowi część wystawy “Dzieje miasta górniczego Wieliczki”

lokomotywa elektryczna

firmy Siemens z ok. 1950 r.; doczepiony do niej wagonik osobowy służył do przewożenia załogi górniczej

kolejka turystyczna

konna, służąca do przewożenia turystów w XIX wieku; znajduje się na wystawie “Turystyka w kopalni wielickiej”

kierat węgierski

(1 poł. XVIII w.) ulepszona wersja kieratu saskiego, prezentowany w ekspozycji “Maszyny do transportu pionowego i pochylnianego”

krzyż konny

(XVII w.) to prototyp kieratu; prezentowany jest na wystawie “Maszyna do transportu pionowego”

wózek węgierski

służył do przewożenia soli; eksponowany na wystawie “Sprzęt do transportu poziomego i pochylnianego”

rezerwat Saurau

jedno z najpiękniejszych i najciekawszych wyrobisk, ze względu na niezwykłe walory widokowe zostało udostępnione turystom już w 1877 r.

nacieki solne

Wtórna krystalizacja soli tworzy ciekawe formy tzw. solnych kalafiorów (rezerwat Maria Teresa II)

sala koncertowa

jej nazwa upamiętnia Alfonsa Długosza, twórcę Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

tradycje górnicze

na wystawie wyeksponowano m.in. górnicze mundury; znajduje się tutaj także kącik multimedialny

anioł stroż

najstarszy obraz z wielickiej kopalni (1691 r.), dawniej w jednej z podziemnych kaplic, aktualnie na wystawie “Sacrum w dziedzictwie solnym”

kaplica św. jana pawła II

nowoczesna, multimedialna kaplica udostępniona w 2014 roku

F