róg bractwa kopaczy

(1534 r.) róg tura, oprawiony w srebro, symbolizuje dawne bogactwo Żup Krakowskich; prezentowany na wystawie “Żupy krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie”

kryształy z Grot Kryształowych

kolekcja okazów soli oraz form jej wtórnej krystalizacji, prezentowane na wystawie Geologia złóż solnych Polski

makieta warzelni neolitycznej

(3500 p.n.e), znajduje się na wystawie Warzelnictwo solne i odwadnianie kopalni

liczak

służył do zaznaczania ilości wydobytej soli; prezentowany jest przy kieracie saskim (1 poł. XVIII w.) na wystawie “Urządzenia i sprzęt do transportu pionowego”

lampy górnicze

znajdują się w ekspozycji “Dawne urządzenia i sprzęt górniczy”

kierat polski

najstarszy (XVII w.), największy i najcenniejszy z posiadanych przez Muzeum konnych maszyn wyciągowych. Znajduje się na wystawie “Kierat do transportu pionowego”

stalagmit solny

w formie choinki intensywnie zabarwionej tlenkami żelaza znajduje się na ekspozycji “Geologia złóż soli kamiennej i siarki”

makieta wieliczki

prezentuje miasto w skali 1:100, wykonana na podstawie planu Marcina Germana z lat 1631-38, stanowi część wystawy “Dzieje miasta górniczego Wieliczki”

lokomotywa elektryczna

firmy Siemens z ok. 1950 r.; doczepiony do niej wagonik osobowy służył do przewożenia załogi górniczej

kolejka turystyczna

konna, służąca do przewożenia turystów w XIX wieku; znajduje się na wystawie “Turystyka w kopalni wielickiej”

kierat węgierski

(1 poł. XVIII w.) ulepszona wersja kieratu saskiego, prezentowany w ekspozycji “Maszyny do transportu pionowego i pochylnianego”

krzyż konny

(XVII w.) to prototyp kieratu; prezentowany jest na wystawie “Maszyna do transportu pionowego”

wózek węgierski

służył do przewożenia soli; eksponowany na wystawie “Sprzęt do transportu poziomego i pochylnianego”

rezerwat Saurau

jedno z najpiękniejszych i najciekawszych wyrobisk, ze względu na niezwykłe walory widokowe zostało udostępnione turystom już w 1877 r.

nacieki solne

Wtórna krystalizacja soli tworzy ciekawe formy tzw. solnych kalafiorów (rezerwat Maria Teresa II)

sala koncertowa

jej nazwa upamiętnia Alfonsa Długosza, twórcę Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

tradycje górnicze

na wystawie wyeksponowano m.in. górnicze mundury; znajduje się tutaj także kącik multimedialny

anioł stroż

najstarszy obraz z wielickiej kopalni (1691 r.), dawniej w jednej z podziemnych kaplic, aktualnie na wystawie “Sacrum w dziedzictwie solnym”

kaplica św. jana pawła II

nowoczesna, multimedialna kaplica udostępniona w 2014 roku.

Zamek północny

(XIV w.) zwany „Domem Żupnym”; mieści się tutaj biblioteka i czytelnia oraz pracownie naukowe Muzeum

Zamek środkowy

(XIII/XIV w.) najstarszy budynek zespołu zamkowego, historycznie zwany „Domem pośród Żupy”; w zamku mieszczą się wystawy czasowe i stałe

Szyb górniczy

(poł. XIII ) najstarszy szyb górniczy w Polsce

Baszta

(XIV w.) jedyna zachowana ze średniowiecznej fortyfikacji miejskiej, obejmującej 19 baszt i 2 bramy

Zamek południowy

(XIX w.) znajduje się tutaj sala edukacyjna, pracownie Muzeum oraz Restauracja Królewska

Sala gotycka

najbardziej reprezentacyjna w Zamku Żupnym, zwana „Izbą Grodzką”, o sklepieniu żebrowym wspartym na jednym filarze

historia miasta

wystawa przedstawia zagadnienia z dziejów miasta, działających tutaj cechów, sylwetki znamienitych Wieliczan, historię szkoły górniczej oraz makietę XIX-wiecznej Wieliczki

Solniczki - małe
arcydzieła sztuki

największa w Polsce kolekcja solniczek (XVII-XX w.)

Kuchnia żupna

(XV w.) mury pierwszej w Polsce „pracowniczej stołówki", gdzie górnicy, administracja żupna i kupcy otrzymywali bezpłatnie posiłki

Wystawa
archeologiczna

prezentuje historię osadnictwa na terenie Wieliczki i okolic; usytuowana w oryginalnych piwnicach zamkowych

Mur obronny

(koniec XIII w.) w kształcie owalu, otaczał pierwotny budynek zamku

sklepik-galeria

można tu nabyć ciekawe wydawnictwa oraz oryginalne pamiątki z Wieliczki, a także kupić bilet do Zamku

biblioteka i czytelnia

zasób tworzą m.in. dokumenty, rękopisy i bogaty zbiór akt dotyczących działalności Żup Krakowskich i miasta.

ogród żupny

reprezentacyjny dla Zamku teren zielony, założony w XVI w.; w czasach saskich został przekształcony w ogród w stylu włoskim

F