aktualności

Wizyta Wicepremiera w Muzeum

Z początkiem nowego roku w wielickim Muzeum miała miejsce wizyta Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, który 8 stycznia 2018 roku zwiedził Zamek Żupny wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, historyczną siedzibę administracji Żup oraz ekspozycję Muzeum w kopalni soli.

W trakcie swojego pobytu Profesor Piotr Gliński oglądał  budynek ostatnio nabyty przez Muzeum, dzięki dotacji celowej, przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do  zabytkowego gmachu po dawnym Sądzie Grodzkim w Wieliczce zostaną przeniesione z Zamku muzealne pracownie, co pozwoli na znaczne zwiększenie powierzchni ekspozycyjnych, tym samym stwarzając nowe perspektywy dla rozwoju Muzeum Żup Krakowskich.

W zamkowych wnętrzach  uwagę Ministra zwróciły okazałe, niezwykle cenne eksponaty solniczek, jakimi ostatnio wzbogacono imponującą, największą w Polsce, kolekcję tych małych arcydzieł sztuki. Wartość pozyskanych w 2017 roku muzealiów przekroczyła 1 mln zł, co w dużej mierze było możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ważnym dopełnieniem pobytu Ministra P. Glińskiego w wielickim Muzeum była wizyta w ekspozycji Muzeum w kopalni soli, gdzie oglądał m.in. unikatową, w skali świata, kolekcję drewnianych kieratów, niezwykłe zabytki techniki górniczej, liczne eksponaty sztuki, również sakralnej. Minister zwiedził też kaplicę św. Kingi na trasie turystycznej, a także spotkał się z przedstawicielami Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka”.

Panu Wicepremierowi przedstawiono  zagadnienia problematyki związanej z ochroną zabytków w tak specyficznym i wymagającym troski miejscu, jakie stanowi kopalnia soli, szczególnie w aspekcie otrzymania przez Dyrektora Muzeum, w lipcu 2017 roku, uprawnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w stosunku do kopalni w Wieliczce oraz Bochni, obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W czasie wizyty poruszana była też kwestia organizowanej w tym roku Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych, której przewodniczy w komitecie honorowym Minister Piotr Gliński. Warto podkreślić, że Konferencja została wpisana do rządowego programu „Niepodległa”.

Muzeum Żup Krakowskich dzięki specyfice swych ekspozycji – podziemnej oraz umieszczonej na powierzchni, stanowi przykład instytucji kultury dysponującej szeroką  płaszczyzną możliwości kształtowania i prezentowania rozmaitych aspektów dziedzictwa kulturowego, obejmującego ponad 700-letnie dzieje Żup Krakowskich.

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F