Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych
Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych

Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych

Miło nam poinformować, że 2 marca 2017 podpisana została umowa trójstronna dotycząca organizacji Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018. Ze strony Organizatora Konferencji: Muzeum Żup Krakowskich umowę podpisał Dyrektor Jan Godłowski oraz Główna Księgowa Joanna Nawalany, ze strony Współorganizatora konferencji – Kopalni Soli Wieliczka: Prezes Zarządu Zbigniew Zarębski i Członek Zarządu Jarosław Malik, a ze strony Współorganizatora – Kopalni Soli Bochnia: Prezes Zarządu Zbigniew Rojek.

Umowa zakłada ścisłą współpracę przy organizacji tego międzynarodowego wydarzenia i przyczyni się do należytego uczczenia 40. rocznicy wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na listę UNESCO oraz 5 rocznicę rozszerzenia tego wpisu o kopalnię Soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-22.11.2018 w obiektach objętych wpisem na listę UNESCO jako „Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i w Bochni”, które odwiedza w sumie ponad 1,5 mln turystów rocznie.

2018 jest rokiem szczególnym w dziejach polskiego górnictwa solnego ze względu na kilka istotnych rocznic, związanych z historią Żup Krakowskich, czyli dawnego przedsiębiorstwa królewskiego obejmującego kopalnie soli, warzelnie oraz całą infrastrukturę związaną z wydobyciem i przetwórstwem soli w Wieliczce i Bochni. W 2018 roku będziemy obchodzić Jubileusz 40-lecia (1978) wpisania kopalni soli w Wieliczce na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i 5-lecia rozszerzenia wpisu UNESCO o Kopalnię w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce – siedzibę zarządu kopalń od XIII wieku do 1945 roku, Jubileusz 650-lecia od spisania Statutu Żup Krakowskich (1368 r.), Jubileusz 500-lecia od powstania Krótkiego a dokładnego opisu zarządzania i stosunków w żupach wielicko-bocheńskich w 1518 roku wpisanego w 2014 r. na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Należy podkreślić, że Polska jest jednym z liderów w dziedzinie ochrony podziemnego dziedzictwa. Już w 1928 roku, rozporządzeniem prezydenckim, przewidziano że „kopalnie przedhistoryczne (krzemienia, soli, bursztynu, miedzi, żelaza i barwników mineralnych)” mogą być uznane za zabytki.

Dodać należy, że obchody powyższych jubileuszy wpisują się także w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Celem konferencji jest zapoznanie międzynarodowego środowiska muzealników z Żupami Krakowskimi oraz prezentacja dorobku i specyfiki pokrewnych zabytkowych kopalń soli, węgla kamiennego, rud metali, złota, ropy naftowej i gazu, surowców skalnych i siarki z całego świata. Spróbujemy zidentyfikować problemy całego, międzynarodowego środowiska muzeów górniczych. Będziemy stawiać pytania odnośnie wyzwań przed którymi stają historyczne obiekty górnicze, szukać na nie odpowiedzi oraz konsolidować środowisko podziemnych muzeów górniczych w celu nadania im odpowiedniej rangi w wielkiej ogólnoświatowej rodzinie muzealnej.

W Komitecie Honorowym, którego Przewodniczącym jest Prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasiądą: Prof. dr hab. Jacek Purchla – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszej polskiej uczelni, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, a także przedstawiciele ICOM i innych międzynarodowych stowarzyszeń.
Planowany jest udział ok. 200 uczestników oraz wygłoszenie ok. 40 referatów, a także panele posterowe, prezentujące muzea górnicze i skanseny podziemne, reprezentowane na konferencji. Językiem konferencji będzie j. angielski, j. polski, j. niemiecki i j. hiszpański. Przed konferencją planowane jest wydanie książki, zawierającej abstrakty referatów, a po konferencji ukaże się monografia, zawierająca pełne artykuły.

Obrady konferencji obejmą 6 sesji tematycznych:

Sesja I: historyczno-jubileuszowa:
– uroczyste otwarcie konferencji
– wykłady rocznicowe związane z jubileuszami i historią warzelnictwa i górnictwa solnego w Żupach Krakowskich (referaty przygotowane przez Muzeum)
Sesja II: Zabezpieczanie, ochrona konserwatorska, rewitalizacja i problemy badawcze wyrobisk podziemnych.
Sesja III: Aspekty prawne, finansowe i organizacyjne funkcjonowania podziemnych muzeów górniczych w ujęciu międzynarodowym.
Sesja IV: Organizacja turystyki w muzeach podziemnych – autentyzm czy kreacja?
Sesja V: Rola edukacyjna i funkcjonowanie muzeów górniczych w lokalnych społecznościach
Sesja VI: Aspekty etyczne i dobre praktyki służące zachowaniu balansu pomiędzy ochroną, udostępnianiem, edukacją i zarabianiem na podziemnych trasach turystycznych.

Konferencja jest kontynuacją dotychczasowych cyklicznych spotkań, organizowanych przez wielickie muzeum dla krajowych muzealników, tym razem jednak skierowana jest do międzynarodowego środowiska, reprezentującego podziemne muzea i skanseny górnicze oraz ich stowarzyszenia, a także instytucje i uczelnie związane z historią górnictwa z całego świata.

Szczegółowe zestawienie proponowanej tematyki referatów przedstawimy na konferencyjnej stronie WWW, która zostanie uruchomiona w maju 2018 roku. Prosimy śledzić informacje na naszej stronie.

Kontakt: Monika Dziobek-Motyka, Director Representative for International Cooperation
ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka, m.dziobek@muzeum.wieliczka,pl, tel. +48 601 366 195

F