aktualności

Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych

Konferencja odbyła się w dniach 19-22 listopada 2018 pod hasłem Spotkajmy się i wymieńmy doświadczeniami! 

 

Konferencja została zorganizowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z Kopalnią Soli „Wieliczka” i Kopalnią Soli Bochnia. Była pierwszym od lat wspólnym projektem tych trzech miejsc, tworzących przez wieki Żupy Krakowskie, a inicjatorem wydarzenia był Dyrektor Muzeum – Jan Godłowski.

Obrady konferencji zorganizowano w miejscach, ukazujących piękno górniczego dziedzictwa: w Komorze Alfonsa Długosza i Komorze Kazanów w Kopalni Soli „Wieliczka”, w Komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia oraz na Zamku Żupnym w Wieliczce.

W Konferencji wzięli udział uczestnicy z 18 państw (Austrii, Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych). Reprezentowali górnicze muzea podziemne i trasy turystyczne w kopalniach różnorodnych surowców: soli, węgla, srebra i złota, miedzi, żelaza, rtęci, cynku i ołowiu oraz łupka.

Na konferencji obecne były międzynarodowe organizacje takie jak: UNESCO, TICCIH – Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, ICOM – Międzynarodowa Rada Muzeów  i ICOMOS – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych.

Przewodniczącego Komitetu Honorowego konferencji – Prof. dr hab. Piotra Glińskiego,  Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, reprezentowała dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Wiceminister MKiDN oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Referaty wygłosili m.in.: Suay Aksoy – Prezydent ICOM; Peter Debrine – zarządzający kluczowymi projektami w UNESCO, Barry Gamble – ekspert światowego dziedzictwa industrialnego, który z sukcesem pomaga wprowadzać obiekty górnicze na Listę UNESCO (ostatnio kopalnię srebra w Tarnowskich Górach); Profesor Helmuth Albrecht z Zarządu TICCIH i ICOMOS, Profesor Roger Burt – zarządzający do niedawna IMHC (International Mining History Congress) oraz MHA w USA (Mining History Association), czy Dr Margaret Faull – Prezydent Sieci Muzeów Górnictwa Węglowego.

Konferencja przypadła w roku ważnych dla polskiego górnictwa rocznic: 650-lecia spisania Statutu Żup Krakowskich (1368r.) i 500-lecia powstania Krótkiego a dokładnego opisu zarządzania i stosunków w żupach wielicko-bocheńskich w 1518 roku. Oryginały tych dokumentów zaprezentowane zostały na Zamku Żupnym. Mogli je obejrzeć uczestnicy konferencji, a także mieszkańcy Wieliczki i pasjonaci archiwaliów. Na ten rok przypadły również inne ważne rocznice: 40-lecie wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1978) i 5-lecie rozszerzenia wpisu o Kopalnię Soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce. Jubileuszom poświęcona została pierwsza, uroczysta sesja konferencji w Komorze A. Długosza. Z kolei do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nawiązano w trakcie konferencji otwarciem wystawy „W drodze do niepodległości” w wielickiej kopalni. Warto nadmienić, że zarówno cała konferencja, jak i wystawa została objęta patronatem Ministerstwa Kultury w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Zgodnie z hasłem wydarzenia „Spotkajmy się i wymieńmy doświadczeniami!”, konferencja posłużyła uczestnikom do wzajemnego poznania się, podzielenia wiedzą praktyczną, zdobytą przy organizowaniu tras i pokonywaniu rozmaitych trudności, ale była też okazją do pochwalenia się swoimi sukcesami. Każdy uczestnik mógł przedstawić miejsce, które reprezentował, w formie ilustrowanego posteru. Obecnie można je obejrzeć w podziemnej ekspozycji muzealnej w Komorze Modena.

W trakcie konferencji wygłoszono ok. 40 referatów, a każdej sesji towarzyszyła ciekawa dyskusja. Ogłoszono inicjatywy Muzeum Żup Krakowskich, które mogą być ważne dla całego środowiska: pomysł opracowania Międzynarodowego Katalogu Dobrych Praktyk dla muzeów górniczych i podziemnych tras turystycznych w kopalniach, a także ideę utworzenia w ramach ICOM sekcji muzeów górniczych.

Konferencja była doskonałą okazją, by pokazać gościom górnicze dziedzictwo Wieliczki i Bochni: goście zwiedzili obie kopalnie, a także Zamek Żupny i wielicką tężnię. Byli byli pod wielkim wrażeniem wszystkich obiektów, podkreślali ogrom tego co zostało zachowane, interesujący sposób prezentacji i widoczną troskę gospodarzy o zachowanie zabytków. Spodobało im się również niecodzienne multimedialne widowisko pt. „Wieliczka 1860” zaprezentowane w imponującej Komorze Maria Teresa na terenie muzeum.

Opinie uczestników o konferencji były bardzo pozytywne. Podkreślali oni wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia. Sugerowali konieczność zorganizowania kolejnego spotkania, zapewniając, że z przyjemnością wezmą w nim udział. Dla organizatorów zaś bezcenny był uśmiech na twarzach gości i pewność, że wydarzenie przyczyniło się do integracji środowiska. Termin kolejnej konferencji został wyznaczony na 2021 rok, a przygotowania do niej i prace nad ww. katalogiem dobrych praktyk ruszą od nowego roku.

DZIEŃ 1. Kopalnia Soli w Wieliczce 

 

DZIEŃ 2. Kopalnia Soli w Wieliczce 

DZIEŃ 3. Kopalnia soli w Bochni

DZIEŃ 4. Zamek Żupny  w Wieliczce


Reportaż

Organizatorzy: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Kopalnia Soli „Wieliczka” i Kopalnia Soli Bochnia

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest beneficjentem Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2021, przyjętego przez polski rząd. W ramach tego programu Muzeum otrzymało dofinansowanie na organizację konferencji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

→ www.pl.icmum.pl

 

Kontakt: Monika Dziobek-Motyka, Director Representative for International Cooperation
ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka, m.dziobek@muzeum.wieliczka,pl, Tel. +48 601 366 195

 

PDF Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych

PDF Komitet Honorowy Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych

 

 

This entry was posted in aktualności, wykłady. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F