aktualności

Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych

Konferencja odbyła się w dniach 19-22 listopada 2018 pod hasłem Spotkajmy się i wymieńmy doświadczeniami! 

Podczas konferencji specjaliści z całego świata mieli okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów oraz do poznania ludzi zaangażowanych w ochronę i udostępnianie dziedzictwa górniczego na całym świecie – właścicieli, zarządców, managerów i pracowników historycznych ośrodków górniczych. Obecni byli również naukowcy z uczelni górniczych oraz instytutów badawczych, specjaliści z instytucji, organizacji i stowarzyszeń, związanych z funkcjonowaniem podziemnych górniczych tras turystycznych i muzeów. Postawione były pytania odnośnie wyzwań przed którymi stają historyczne obiekty górnicze, poszukiwane były odpowiedzi oraz próba skonsolidowania środowiska podziemnych muzeów górniczych, w celu nadania im odpowiedniej rangi w wielkiej ogólnoświatowej rodzinie muzealnej.

DZIEŃ 1. Kopalnia Soli w Wieliczce 

 

DZIEŃ 2. Kopalnia Soli w Wieliczce 

DZIEŃ 3. Kopalnia soli w Bochni

DZIEŃ 4. Zamek Żupny  w Wieliczce


Film. Dzień 1 i 2

Film. Dzień 3 i 4

Organizatorzy: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Kopalnia Soli „Wieliczka” i Kopalnia Soli Bochnia

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest beneficjentem Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2021, przyjętego przez polski rząd. W ramach tego programu Muzeum otrzymało dofinansowanie na organizację konferencji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

→ www.pl.icmum.pl

 

Kontakt: Monika Dziobek-Motyka, Director Representative for International Cooperation
ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka, m.dziobek@muzeum.wieliczka,pl, Tel. +48 601 366 195

 

PDF Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych

PDF Komitet Honorowy Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych

 

 

This entry was posted in aktualności, wykłady. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F