biografie

Markowski Józef

Józef Markowski, fot. W. Gargul, ok. 1915 r.(ur. 21 lutego 1860 w Sierczy koło Wieliczki, zm. 6 czerwca 1920 w Sierczy); górnik, rzeźbiarz, samouk. Od 1888 roku zatrudniony był w wielickiej kopalni jako robotnik, a następni wozak.

Był głównym twórcą prac rzeźbiarskich w kaplicy św. Kingi, w czasie 25 lat stworzył m.in. ołtarz główny z solnymi rzeźbami Św. Kingi, Św. Józefa i Św. Klemensa; ozdobną ambonę z symbolami górniczymi i herbami dawnej Rzeczypospolitej, ołtarze boczne – Serca Matki Boskiej i Serca Pana Jezusa, dwie kaplice boczne – Matki Boskiej i Zmartwychwstania Pańskiego, rzeźbę Matki Boskiej z Lourdes oraz figurę górnika z kagankiem.

Kaplica św. Kingi, fot. W. Gargul, przed 1922 r.Mimo, że był samoukiem swoje prace rzeźbiarsko-architektoniczne opracowywał wstępnie, przygotowując papierowe projekty lub drewniane modele, wzorowane na rycinach zdobiących wydawnictwa religijne. Tak przygotowaną koncepcję przenosił, w postaci rysunku węglem, na ocios solny, przygotowując tym samym materiał do obróbki rzeźbiarskiej.

Józef Markowski zmarł na skutek upadku z wysokości sześciu metrów, w czasie ustawiania drewnianej szopki betlejemskiej na półce północnego ociosu w kaplicy św. Kingi. Wraz ze śmiercią Józefa Markowskiego zakończył się wstępny, architektoniczny etap budowy kaplicy. Dzieło Józefa kontynuował jego młodszy brat Tomasz Markowski oraz Antoni Wyrodek.

This entry was posted in biografie, o muzeum, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F