aktualności
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lato w Muzeum 2017

Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat wraz z rodzicami lub opiekunami na ciekawe i pełne wyzwań warsztaty i zajęcia. Zajęcia będą się odbywały w dniach 21-25 sierpnia.

 

TRASA MUZEUM W KOPALNI SOLI | 9.00-11.00
21 sierpnia | Na górniczym szlaku
22 sierpnia | Artystycznie i plastycznie
25 sierpnia | Górnicza szychta
Na zajęcia na Trasę Muzeum w kopalni prosimy by każde dziecko zjeżdżało z opiekunem

 

ZAMEK ŻUPNY, UL. ZAMKOWA 8 | 9.30-11.00
23 sierpnia | Taka rzeka
24 sierpnia | Wakacje z wyobraźnią

 

Ceny
Zajęcia w kopalni – 9 zł/osoba
Zajęcia w Zamku – 6 zł/osoba

Rezerwacja
Dział Edukacji, tel. 12 289 16 33
Na zajęcia na Trasie Muzeum na III poziomie kopalni każde dziecko zjeżdża z opiekunem (1×1)


PDF Lato w Muzeum 2017. Oferta dla grup zorganizowanych

Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku dzieci do celów promocyjnych Muzeum.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F