aktualności

Konkurs: Żupy Krakowskie w czasach Kazimierza Wielkiego

Serdecznie zapraszamy uczniów pod opieką pedagogów do wzięcia udziału w konkursie historycznym „Żupy Krakowskie w czasach Kazimierza Wielkiego”.

Konkurs organizowany jest w 650. rocznicę wydania przez króla Kazimierza Wielkiego „Statutu Krakowskich Żup Solnych”, będącego pierwszą na ziemiach polskich pisemną próbą ujęcia norm, zwyczajów i tradycji funkcjonujących już wcześniej w Żupach Krakowskich. Celem podejmowanego wydarzenia, będącego kontynuacją tradycji organizowania konkursów historycznych, jest propagowanie historii Polski w aspekcie solnego dziedzictwa. Konkurs zostanie przeprowadzony w miesiącach październik – grudzień 2018 roku.

 

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Działem Edukacji Muzeum, tel. 12 289 16 33.

PDF  Konkurs Historyczny Regulamin

PDF  Konkurs Historyczny Pismo

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F