aktualności

Konkurs: Z moich rodzinnych stron

Zapraszamy dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym  „Z moich rodzinnych stron – najciekawszy, najstarszy zabytek”. Przez udział w konkursie pragniemy zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na zabytki, które znajdują się w ich najbliższym otoczeniu. Mamy nadzieję, że wykonane prace plastyczne przyczynią się do poznania historii zabytków naszego regionu i kraju, a przy okazji uwrażliwią młodych twórców na potrzebę ochrony i popularyzacji wyjątkowych oraz cennych dla naszej tożsamości obiektów.

Inspiracją do zorganizowania konkursu jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, którego siedzibą jest Zamek Żupny z końca XIII wieku – niegdyś centrum zarządzania Żupą Krakowską, czyli warzelniami i kopalniami soli w Wieliczce i Bochni. Druga część Muzeum mieści się na III poziomie zabytkowej kopalni soli. Zarówno wielicki zamek jak i kopalnia są zabytkami wpisanymi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nauczycieli i opiekunów prosimy o zainteresowanie swoich podopiecznych konkursem i pomoc organizacyjną.

 

Pliki do ściągnięcia:

 

Dodatkowe informacje:

Dział Edukacji,  tel.  +48 12 289 16 33 | edukacja@muzeum.wieliczka.pl

This entry was posted in aktualności, edukacja. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F