aktualności

Konkurs: Historia jednego zabytku

Zabytki posiadają swoje historie tak jak ludzie życiorysy. Niektóre z nich są intrygujące, inne zaskakujące, bywają też komiczne lub tragiczne, czasem zawierają wątki kryminalne. Historie jednych obiektów zachowały się w pamięci, ale niestety są i takie, których historia zginęła w mroku dziejów.

 

Fakt ten zainspirował Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ,do zorganizowania zupełnie nowego konkursu – tym razem to młodzież będzie kreować historię zabytku wykorzystując do tego celu dzieje wielickiej kopalni soli bogatą w liczne wątki i fakty. Praca powinna uwzględniać także współczesne znaczenie zabytku oraz słowa „klucze”. Opis zabytku może przyjąć formę opowiadania, eseju lub listu.

Konkurs będzie służył także rozwijaniu zainteresowań młodego pokolenia rodzimym dziedzictwem kulturowym, zachęceniu do zdobywania wiedzy poprzez odkrywanie zabytków w wyjątkowej przestrzeni Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, obejmującej już dwa obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa UNESCO – Zamek Żupny (od 2013 r. ) i ekspozycję w kopalni soli (od 1978 r.).

Prace oceniane będą za pomysłowość, oryginalność, ważne jest także umiejętne wykorzystanie faktów historycznych oraz zastosowanie – minimum pięciu – słów „kluczy”.

Dla najlepszych prac przewidziano nagrody, dodatkową formą docenienia będzie publikacja prac na stronie internetowej Muzeum.

Termin nadsyłania prac: do 25 kwietnia | Ogłoszenie wyników: 10 czerwca 2014 r.

Konkurs jest organizowany przy współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie.

Informacja: 12 289 16 33 | edukacja@muzeum.wieliczka.pl

regulamin konkursu

formularz zgłoszeniowy

słowa klucze

This entry was posted in aktualności, edukacja. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F