aktualności

Konkurs: Górniczy wehikuł czasu – sól i krzemień

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki zapraszają do udziału w konkursie „Górniczy wehikuł czasu – sól  i krzemień”, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województw małopolskiego i świętokrzyskiego.

Wieliczkę i Krzemionki Opatowskie łączy bogactwo złóż występujących na tych ziemiach oraz długa historia eksploatacji soli i krzemienia, która sięga czasu neolitu. Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie nowoczesnej prezentacji multimedialnej pokazującej potencjalnym turystom w atrakcyjny sposób wybrane elementy łączące oba muzea.

Zwycięska drużyna zwiedzi ekspozycję Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w kopalni soli i Zamku Żupnym oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki a także otrzyma nagrody książkowe i dyplomy.

Prace można przesyłać do 10 marca 2015 r. na adres Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka.

do pobrania:

Szczegółowe informacje:

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Dział Edukacji | tel. 12 28916 33 | e-mail: edukacja@muzuem.wieliczka.pl

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki | tel. 41 330 45 50 | e-mail: sekretariat@krzemionki.info 

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki


organizatorzy:

logo MŻKW        logo_krzemionki

This entry was posted in aktualności, edukacja. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F