aktualności

Koncert Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej

29 marca 2017 r. o godzinie 18:00 podczas wernisażu wystawy Zapomniana kolekcja. Zbiory rodu Niedzielskich wystąpi Pani dr hab. Renata Żełobowska-Orzechowska, która jest znakomitą pianistką, kameralistką oraz wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie.

Renata Żełobowska-Orzechowska, fot. Marta Ignatowicz Artystka prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i zagranicą (Szwecja, Włochy, Austria, Korea), występując z wybitnymi muzykami m.in. Guyem Deplus, Michaelem Wolfem, Kają Danczowską, Teresą Głąbówną, Dorotą Imiełowską. Istotnym obszarem działalności koncertowej jest współpraca z uznanymi wokalistami takimi jak: Alison Pearce, Wiesław Ochman, Peter Dvorský, Mariusz Kwiecień, Alicja Węgorzewska, Joanna Woś, Urszula Kryger, Wioletta Chodowicz i in. Jest zapraszana na festiwale: Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich, Festiwal „Wawel o Zmierzchu”, Międzynarodowy Festiwal Klarnetowy, Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”, czy Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Od 2005 r. jest kierownikiem muzycznym cyklu koncertów dla dzieci organizowanych przez Filharmonię im. K. Szymanowskiego w Krakowie, które odbywają się również w Zamku Żupnym.

Uhonorowana Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a także Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F