stałe

Komora Aleksandrowice II

W komorze znajduje się nowoczesna multimedialna kaplica pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Za­sad­ni­czy wy­strój świątyni sta­no­wi­ą trzy rzeźby – bryły solne sprawiające wrażenie unoszenia się nad ziemią. Pierwsza z nich two­rzy mensę oł­ta­rzo­wą; druga jest ele­men­tem kom­po­zy­cji; trzecia ustawiona pionowo w kształ­cie bloku sol­ne­go składa się z czterech ruchomych części, które po roz­su­nię­ciu two­rzą świetlny krzy­ż.

kaplica im. św. Jana Pawła II, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Pojawienie się krzyża stanowi kulminacyjny moment multimedialnego spektaklu pt. „Na początku było słowo” wg Ewangelii św. Jana. Kaplica poświęcona Papieżowi została tak zaprojektowana aby motywem przewodnim stały się jego słowa. Animacje w formie projekcji wielkoformatowej, wykorzystują fragmenty homilii Papieża. Współbrzmiąca z obrazem muzyka, świetlna iluminacja, efekty laserowe współtworzą całość oddziałującą na zmysły i emocje widza.

Multimedialna przestrzeń kaplicy została zaprojektowana tak aby pogłębić myśl przewodnią odwołującą się do słów św. Jana Pawła II. Na instalację multimedialną składają się: projekcje holograficzne, interaktywne przestrzenie związane z papieskimi pielgrzymkami, projekcje fragmentów homilii z całego świata, którym towarzyszy głos Papieża z tzw. sound shower’ów. Dzięki temu, w różnych miejscach komory, można usłyszeć w 6. wersjach językowych fragmenty z homilii papieskich świadczących o globalnej skali oddziaływania Jego przesłania.

Patronem kaplicy jest św. Jan Paweł II, któremu świat ludzi pracy był bardzo bliski stąd świątynia jemu poświęcona w kopalni, w której przez siedem wieków pracowało wiele pokoleń górników . Karol Wojtyła zaznaczył swą obecność w wielickiej kopalni trzykrotnie: w 1930 r., 1936 r. oraz będąc kardynałem w 1971 r.

O Patronie przypomina karta z makularza – dziennika konklawe kardynała Karola Wojtyły z pierwszym jego podpisem jako Papieża Jana Pawła II eksponowana w gablocie po lewej stronie ołtarza na wprost wejścia. Dokument ten został udostępniony Muzeum przez Kurię Archidiecezjalną w Krakowie.

Kaplica będzie czynnym obiektem sakralnym, nad którym opiekę będzie sprawował kapelan. Jest ona prawdopodobnie najgłębiej na świecie położoną świątynią poświęconą Papieżowi. Zostanie włączona do szlaku pielgrzymkowego „Szczęść Boże”, będą tu też obchodzone uroczystości lokalne oraz ponadregionalne m.in. związane z osobą Papieża Jana Pawła II.

poświęcenie kaplicy, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (7)

This entry was posted in stałe. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F