stałe

Komora Russegger II

formy handlowe soli kamiennej produkowane w Żupach Krakowskich

formy handlowe soli

Ekspozycja Dawne urządzenia i sprzęt górniczy prezentuje używane przez wieki narzędzia górnicze: kilofy, młoty oraz kliny żelazne, przy pomocy których górnicy odrywali prostopadłościenne bloki solne od ścian. Dzielili je na mniejsze bryły tzw. bałwany solne, których waga dochodziła nawet do 2000 kg. Do 1876 r. były one głównym produktem żup krakowskich. Obok nich pozyskiwano mniejsze formy takie jak: partyki, fortale, kruchy foremne.

Kołowrót korbowo-kołowy, XVIII-XIX w.

Kołowrót korbowo-kołowy

Wśród najstarszych i najprostszych urządzeń do transportu pionowego poruszanych siłą mięśni ludzkich widoczne są: kołowroty, koło z wałem poziomym i koło wyciągowe z hamulcem. Na wystawie znajduje się też kolekcja lamp górniczych od najstarszych kaganków łojowych przez lampy olejowe, karbidowe po współczesne akumulatorowe. Prezentowany jest też dawny sprzęt przeciwpożarowy z drewnianymi gaśnicami i instrukcją przeciwpożarową J. G. Borlacha z 1747 r. oraz zespół wentylatorów. Przy wyjściu znajdują się dwie solne rzeźby patronek górników: św. Barbary i św. Kingi.

Lampa górnicza karbidowa, pocz. XX w.,  zbiory Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Lampa górnicza karbidowa, pocz. XX w

video

Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....Róg bractwa kopaczy.....

zobacz video

This entry was posted in stałe. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F