stałe

Komora Maria Teresa IV

W centralnym miejscu komory znajduje się krzyż konny – prototyp kieratu. Zasady działania urządzenia przedstawiają rysunki z XIX wieku oraz rysunek Alfonsa Długosza.

This entry was posted in stałe. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F