historia

Kolonia Górnicza Niwa

kolonia górnicza Niwa

kolonia górnicza Niwa

niezwykle funkcjonalny zespół domów górniczych, zlokalizowany między ulicami F. Chopina, M. Zyblikiewicza, J. Sowińskiego i Lednicką; projekt zrealizowano w latach 1908-1910, z myślą o wielickim personelu salinarnym najniższego szczebla. Troska o pracowników kopalni wpisywała się w ogólnoeuropejską tendencję do zapewnienia prostym robotnikom zaplecza socjalnego.

źródło: Górnicza Wieliczka. Przewodnik po mieście.

This entry was posted in historia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F