technika

Kierat

Drewniana maszyna wyciągowa poruszana przez konie, stosowana w wielickiej kopalni od XV do XIX w.; przy jej pomocy wyciągano na powierzchnię bałwany solne oraz beczki z solnym rumem. Jednorazowo transportowano ładunek do 2 ton. Maszyny tego typu pracowały zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni; do dziś zachowały się w ekspozycji muzeum trzy typy tych maszyn, na przykładzie których można prześledzić rozwój zastosowania myśli technicznej w kopalni: kierat polski (XVII w.), kierat saski (I poł. XVIII w. ) i kierat węgierski (II poł. XVIII w.);  od 1861 r. kieraty konne zastępowane były przez urządzenia parowe a od 1913 r. – elektryczne. Obiekty te zaliczane są do najcenniejszych w zbiorach wielickiego muzeum i stanowią one unikatową w skali Europy kolekcję urządzeń górniczych. Kolekcja przyczyniła się do wpisu kopalni soli na listę UNESCO) w 1978 roku.

Kierat Polski można zobaczyć w komorze Modena

Kierat Saski można zobaczyć w komorze Russegger IV

Kierat Węgierski można zobaczyć w komorze Kraj

This entry was posted in technika. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F