Obiekt tygodnia

Kierat konny węgierski

Kierat konny, zwany węgierskim, jest najbardziej udoskonalonym urządzeniem do transportu pionowego. Mógł podnosić ponaddwutonowe ładunki (m. in. bałwany solne) z głęboko­ści przekraczającej 300 m.

Stanowił ulepszoną wersję kieratu saskiego, wprowadzoną przez Austriaków po pierwszym rozbiorze Polski. Od 1861 roku zastępowały je maszyny parowe, po 1913 roku wypierane przez elektryczne.

Prezentowany model odzwierciedla oryginalny egzemplarz kieratu węgierskiego, który pracował na poziomie I przy szybiku Mirów. Umieszczony na wale pionowym bęben nawojowy liny (ponad 3 m średnicy) jest podzielony na dwie części kołem hamulca. Wysoko umieszczone ramiona pociągowe ułatwiały trybarzom manewrowanie czterema parami koni przy zmianie kie­runku pracy. Dwuszczękowy hamulec uruchamiany był systemem przekładni połączonych drewnianymi żerdziami. Podwieszona konstrukcja podtrzymuje mechanizmy hamulca i rolki transmisyjne lin transportowych.

Zespół kieratu konnego węgierskiego składa się z pionowego wału z bębnem nawojowym, urządzenia hamulcowego, urządzenia nadszybikowego, rolek do transmisji lin, klapy szybikowej i czterech orczyków.

Oryginalny kierat węgierski prezentowany jest w komorze Kraj.

kierat węgierski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

This entry was posted in Obiekt tygodnia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F