Geologia
Geologia

Geologia

Stalagmit solny w formie choinki intensywnie zabarwionej tlenkami żelaza

Stalagmit solny intensywnie zabarwiony tlenkami żelaza

Okazy geologiczne do obecnych zbiorów rozpoczęto gromadzić jeszcze przed oficjalnym otwarciem Muzeum. Według aktualnego inwentarza liczba okazów znacznie przekracza tysiąc sztuk.

Na zbiory składają się głównie skały z solnych złóż mioceńskich Podkarpacia oraz cechsztynu centralnej Polski. Są to znane odmiany soli kamiennych o tradycyjnych nazwach „wielickich”: sole zielone bryłowe, spizy z odmianami oczkową, pasiastą i smulcem; sól szybikowa, zielona pokładowa i sól najstarsza. Do tego specyficzne odmiany, jak sól lodowa, witrażowa, jarczysta, dolomityczna oraz zuber solny. Cenną część zbiorów stanowią wtórne mineralizacje halitu, czyli kryształy i okrystalizowania, oryginalne formy „choinkowe”, stalaktyty, stalagmity, kolumny, sole gąbczaste, włókniste i włosy solne. W zbiorach znalazły się także okazy kryształów z podziemnego rezerwatu Groty Kryształowe. Ilustrację struktury złoża wielickiego i bocheńskiego stanowią okazy z zachowanymi zjawiskami sedymentacyjnymi i tektonicznymi. Natomiast okazy paleontologiczne reprezentują skamieniałe koralowce, uwęglone szyszki, fragmenty drzew i odciski liści.

Zjawisko wytrącania się i krystalizacji halitu z solanki

Zjawisko wytrącania się i krystalizacji halitu z solanki

Nie istniejące już zagłębie siarkowe reprezentują unikatowe okazy z Machowa, a sąsiednie zagłębie gipsowe, okazy z doliny Nidy.

Rozmaitość zbiorów podkreśla obecność okazów z Kujaw (Inowrocław, Wapno, Kłodawa) oraz z tej samej formacji cechsztyńskiej Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Wspomnieć należy także o okazach z ośrodków zagranicznych Rumunii, Białorusi, Etiopii, etc.

Zbiory geologiczne znajdują na dwóch wystawach prezentowanych w komorach Russegger VI oraz Maria Teresa III.

galeria

F