aktualności

Forum Młodych UNESCO w Wieliczce

Forum towarzyszy 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, prestiżowemu wydarzeniu, które odbywa się w Polsce po raz pierwszy.

 

Jedno ze spotkań odbędzie się w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i  Kopalni Soli „Wieliczka”, gdzie będą omawiane tematy związane z wyzwaniami jakie niesie ze sobą masowa turystyka.

Dla Polski Forum, na które przyjadą młodzi specjaliści z całego świata, będzie wyjątkową okazją do zaprezentowania naszego dorobku i sposobu myślenia o ochronie dziedzictwa.

Fora Młodych towarzyszą sesjom komitetu UNESCO od kilku lat. Tegoroczni uczestnicy, pomiędzy 22 a 32 rokiem życia, reprezentują różne dziedziny wiedzy związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Wybrani zostali w procedurze konkursowej. Forum będzie dla nich okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wdrażania Konwencji Światowego Dziedzictwa, metod pracy Komitetu Światowego Dziedzictwa, szans i wyzwań związanych z ochroną, konserwacją, renowacją wybranych miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiadających uniwersalną wartość.

W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy będą również prezentować kwestie związane z tematyką forum na przykładach z własnych krajów. Dla Polski, tak ciężko doświadczonej w wyniku działań II wojny światowej, tematy omawiane podczas forum będą wyjątkowo istotne i aktualne.

Forum Młodych zakończy przyjęcie Deklaracji, która stanowić będzie przesłanie na temat tego, co robić wobec zjawiska niszczenia miast, skierowane do wszystkich uczestników 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F