aktualności

Wystawa: Władysław Skoczylas (1883-1934)

Od 13 kwietnia do 12 czerwca 2016 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce będzie można oglądać wystawę prac Władysława Skoczylasa, jednego z najwybitniejszych artystów II Rzeczypospolitej.

Ekspozycja prezentuje dorobek artysty we wszystkich dziedzinach jego twórczości – obok drzeworytu obejmuje również malarstwo olejne i akwarelowe, grafikę – także użytkową, tkaniny, rysunki, projekty polichromii, dokumenty i elementy warsztatu graficznego takie jak klocki drzeworytnicze i płyty metalowe, szkicowniki. W sumie około 200 prac.

Jutrzenka, Władysław Skoczylas, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 1920Przypomnienie wybranych dzieł Władysława Skoczylasa ma za zadanie zwrócić uwagę publiczności i specjalistów na tę niezwykłą osobowość świata sztuki okresu Dwudziestolecia. Władysław Skoczylas był jednym z najpopularniejszych artystów II RP, twórcą polskiej szkoły drzeworytu, ale był też pedagogiem, działaczem, organizatorem, publicystą, wysokim urzędnikiem państwowym, człowiekiem-instytucją. Owocem aktywności twórcy była pozycja, jaką zdobył polski drzeworyt w świecie, do czego przyczyniły się dwie edycje Międzynarodowej Wystawy Drzeworytów w Warszawie w 1933 i 1936 roku.

Skoczylas osiągnął już za życia wysoką pozycję w dziejach sztuki, życia artystycznego oraz w świadomości odbiorców. Wystawa przypomni współczesnym wizerunek artysty – prawdziwego patrioty, człowieka czynu i zasad, działającego mimo, a czasem wbrew wszelkim przeszkodom – „Dla Polski”, w myśl hasła narodowej organizacji Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, z której się wywodził.

Pejzaż podhalański, Władysław Skoczylas 1924, Muzeum Tatrzańskie w ZakopanemArtysta urodził się w Wieliczce w rodzinie od pokoleń związanej z kopalnią soli. W Muzeum Żup Krakowskich znajduje się największy zbiór prac Skoczylasa w Polsce – ponad 400 pozycji, w tym niezwykle cenny zespół ponad trzystu rysunków, obejmujących między innymi szkice i studia do popularnych później drzeworytów.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, gdzie miały miejsce jej poprzednie odsłony.

Postać wybitnego grafika przybliża katalog opracowany przez Marylę Sitkowską, zawierający reprodukcje wszystkich znanych i dostępnych dzieł artysty.

W muzealnym e-sklepie, można nabyć również nabyć bawełniane  koszulki oraz drewniane tace z nadrukiem według projektów Skoczylasa.

Program towarzyszący wystawie

8 maja, godz. 10.00, 12.30 | zajęcia edukacyjne dla dzieci ,,Spotkanie ze sztuką – Władysław Skoczylas”
13 maja, godz. 20.00 i 22.00 | oprowadzanie po wystawie – Klementyna Ochniak-Dudek
22 maja, godz. 12.00 | oprowadzanie po wystawie – Klementyna Ochniak-Dudek
25 maja, godz. 17.00 | prelekcja ,,Żywot Skoczylasa”, Maryla Sitkowska (kurator Muzeum ASP w Warszawie)
12 czerwca, godz. 13.30 | finisaż oprowadzanie po wystawie, Maryla Sitkowska

 

fotografie z wernisażu

 

Patroni medialni, Skoczylas

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F