aktualności

Wydawnictwo: Krzyż i sól – dziedzictwo wiary wielickich górników

W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży –  została wydana wspólnym nakładem Muzeum Żup Krakowskich i Kopalni Soli „Wieliczka” publikacja „Krzyż i sól – dziedzictwo wiary wielickich górników”.

 

IMG_9119Wydawnictwo zawiera słowo wstępne pióra Kardynała Stanisława Dziwisza i  składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części. Pierwsza autorstwa Agnieszki Wolańskiej  jest poświęcona  wielowiekowej  chrześcijańskiej wierze wielickich górników, która  wyrażała się w powstawaniu  podziemnych  kaplic,  podejmowaniem licznych górniczych pielgrzymek do miejsc kultu świętych, a obecnie  – żywym kultywowaniem religijnych  tradycji górniczych.

Krzyż i sól – dziedzictwo wiary wielickich górnikówDruga część -Marka Skubisza z Działu Kultury Materialnej Muzeum,  jest swoistym katalogiem prezentującym górnicze kaplice
w ujęciu chronologii powstania, lokalizacji, pierwotnego wyposażenia oraz stanu zachowania. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z kaplicami istniejącymi niegdyś i dziś w wielickiej kopalni soli. Czasami jedynie  materiały archiwalne pozwalają na  odtworzenie  pierwotnego wizerunku kaplic, a nawet  wskazanie ich pierwszej lokalizacji.

Mamy nadzieję, że bogato ilustrowana książka zachęci zwiedzających do nowego spojrzenia na górnicze wyrobiska nie tylko, jako swoistego wielowiekowego pomnika pracy lecz również miejsca, gdzie w głębi od setek lat górnicy tworzyli swój świat kaplic i maleńkich kapliczek.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F