aktualności

Spotkanie: Pożary wielickie do 1914

Zapraszamy wielbicieli i pasjonatów Wieliczki na spotkanie z dr Iwoną Pawłowską-Pich, która opowie o największych pożarach w Wieliczce: w Kopalni i mieście.

Podczas spotkania „Pożary wielickie do 1914 roku” dr Pawłowska-Pich opowie o pożarach, źródłach zagrożenia ogniem, i działaniach profilaktycznych, tym samym przybliży złożony problem pożarnictwa, szczególnie trudny w Wieliczce, ze względu na jej górniczy charakter.

Zjazd do kopalni góromistrza Seweryna Bethmana i żupnika Andrzeja Kościeleckiego, Jan Matejko

Jak wielki był problem pożarów ilustruje fakt, że największy w historii kopalni pożar z 1644 roku, trwał ponad 8 miesięcy. Inny znany pożar to ten z 1510 roku, który gasić osobiście zjechali żupnik Andrzej Kościelecki i bachmistrz Seweryn Bethman. Ten bohaterski czyn zilustrował parę wieków później, poruszony tą historią Jan Matejko.

Podczas spotkania będą także omawiane ciekawe zagadnienia współdziałania władz miasta i kopalni. Źródłem informacji jest interesujący materiał ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka: instrukcje przeciwpożarowe, protokoły, pisma urzędowe, korespondencja oraz relacje świadków bądź bezpośrednich uczestników.

Spotkanie odbędzie się w środę* 24 kwietnia 2019 roku, o godz. 17.00 w Zamku Żupnym w Wieliczce, w ramach cyklu spotkań Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Wstęp bezpłatny.

*Wyjątkowo jest to ostatnia środa (a nie przedostatnia miesiąca)

Fragment ekspozycji Muzeum, z najstarszą instrukcją przeciwpożarową z XVIII wieku

Fragment ekspozycji Muzeum, z najstarszą instrukcją przeciwpożarową z XVIII wieku

This entry was posted in aktualności, wykłady. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F