Edukacja
Edukacja

Classes in the castle

ZAJĘCIA W ZAMKU ŻUPNYM
[czas trwania zajęć 1 -1,5 godz.]
• Kuchnia z solą i bez
Warsztaty edukacyjne przybliżające znaczenie soli dawniej i dziś. Lepienie solniczek z masy solnej, przygotowanie przetworów z dodatkiem soli.
• Na rycerskim zamku
Spotkanie dotyczące dawnych zamków i mieszkających za jego murami rycerzy – ich codziennego życia, obowiązków, zbroi, broni oraz rycerskich turniejów. Dla uczestników z przedszkola pasowanie na rycerza.
• Król Kazimierz i wielicki zamek
Warsztaty edukacyjne, które odpowiedzą na pytanie kim był król, czym się zajmował, kiedy żył Król Kazimierz Wielki i dlaczego pamięta się o nim w Wieliczce. Na zakończenie zajęć najbardziej aktywne dzieci będą mogły zasiąść na tronie w „stroju królewskim”. Zajęciom towarzyszy pokaz multimedialny i rekwizyty.
• Dawne soli warzenie
Spotkanie przy ognisku na dziedzińcu Zamku Żupnego w scenerii średniowiecznych murów obronnych, prezentujące dawne metody otrzymywania soli. W trakcie pokazu wykorzystywane są kopie naczyń używanych w procesach warzelniczych oraz modele palenisk.

F