Edukacja
Edukacja

Muzeoterapia

Muzeoterapia to projekt mający na celu otwarcie bram Muzeum dla osób nie mogących w tradycyjny sposób korzystać z oferty edukacyjnej.

Projekt ten dzieli się na 4 części:

  1. „Muzeum na zamówienie”
  2. „W odwiedziny do Muzeum”
  3. „Dotyk solnej historii”
  4. „Krok w solną przygodę”

Każda z części przeznaczona jest dla innego odbiorcy.

„Muzeum na zamówienie”

To program zajęć muzealnych przygotowany dla dzieci, które z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności nie mogą same odwiedzić Muzeum. Warsztaty oraz lekcje muzealne realizowane są w  Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu oraz w placówce przy ul. Kopernika w Krakowie. Zajęcia realizowane są w sposób interaktywny, z wykorzystaniem strojów historycznych, eksponatów, rekwizytów i prezentacji multimedialnych.

 „W odwiedziny do Muzeum”

To program warsztatów muzealnych realizowany zarówno w Zamku jak i na III poziomie kopalni. Skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie objętych opieką przez specjalne świetlice socjoterapeutyczne, domów dziecka itp.

„Dotyk solnej historii”

To program kierowany do osób  niewidomych i niedowidzących, w ramach którego proponujemy zwiedzanie podziemnej ekspozycji muzealnej poszerzone o elementy dotykowe i dźwiękowe.

„Krok w solną przygodę”

To program zwiedzania oraz warsztatów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku. Prowadzony jest w oparciu o konkretne działania – z wykorzystaniem rekwizytów i eksponatów, dostosowany do potrzeb grupy. Program realizowany jest zarówno w Zamku Żupnym jak i w ekspozycji podziemnej Muzeum.

 

[wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie]

 

Informacja, rezerwacja: Dział Edukacji, tel. 122 289 16 333.

 

oprac. Magdalena Gawrońska

F