Edukacja
Edukacja

Konkurs: Żupy Krakowskie w czasach Kazimierza Wielkiego

Internetowy konkurs historyczny rozstrzygnięty!

W dniach 20-30 listopada 2018 roku został przeprowadzony konkurs „Żupy Krakowskie w czasach Kazimierza Wielkiego” dla szkół średnich. Uczestniczyło w nim 50 uczniów. Komisja złożona z pracowników merytorycznych Muzeum sprawdziła poprawność udzielonych odpowiedzi. Uwzględniając ilość otrzymanych punktów oraz kolejność nadsyłania testów konkursowych Komisja wyłoniła zwycięzców.

 

Pierwsze miejsce zdobyła:

Alicja Grzechynia z klasy 3 Ekonomicznej w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Drugie miejsce zdobyła:

Natalia Maciaszek z klasy 3 Ekonomicznej w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Trzecie miejsce zdobyła:

Paulina Pytlińska z klasy 3 Ekonomicznej w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

 

Zgodnie z punktem 5 rozdziału IV Regulaminu klasa, z której pochodzą wymienione uczennice będzie mogła skorzystać z naszej oferty zajęć edukacyjnych w Muzeum na III poziomie kopalni soli.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

F