Edukacja
Edukacja

Projekt edukacyjny: W solnej krainie

Zapraszamy 5 i 6 letnie dzieci, w grupach przedszkolnych z rejonu małopolski, wraz z opiekunami do nowego projektu edukacyjnego.

Głównym założeniem naszego projektu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego miasta Wieliczka, ukazanie najważniejszych miejsc związanych z historią soli na tych terenach oraz pobudzenie zainteresowań młodych odbiorców. Wszystkie działania mają na celu wspomagać cele edukacyjno-wychowawcze przedszkoli oraz poszerzać wiedzę ogólną dzieci.

W ramach projektu, grupy przedszkolne biorące udział, otrzymają od Muzeum pakiet materiałów edukacyjnych pomocnych w realizacji tematów w przedszkolach, a następnie wezmą udział w interaktywnych warsztatach „Od kopacza do górnika” realizowanych w Muzeum na III poziomie Kopalni Soli oraz wraz z przewodnikiem odwiedzą Zamek Żupny w Wieliczce.

Po zgłoszeniu przez przedszkole chęci wzięcia udziału w projekcie, prześlemy kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych dzieci i opiekunów. Po odesłaniu wypełnionych dokumentów przedszkole otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu się do projektu, a następnie otrzyma pakiet materiałów potrzebnych w realizacji tematów.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia i zakwalifikowanie do projektu do 15 października 2018 roku.

 

Kontakt

Dział Edukacji, tel. 12 289 16 33;

e-mail: m.gawronska@muzeum.wieliczka.pl | Magdalena Gawrońska

 

PDF REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO „W SOLNEJ KRAINIE”

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

 

F