aktualności

Dzieje wielickiej żupy solnej

Najnowsza muzealna publikacja  autorstwa – prof. Antoniego Jodłowskiego – stanowi przykład monografii  solnictwa na ziemiach Wieliczki od miocenu po czasy współczesne.

Ze wstępu:

Żupy Krakowskie dostarczały pod koniec XIV w. około 1/3 wszystkich dochodów skarbu królewskiego, a w następnych stuleciach stanowiły również źródło bogacenia się wielu mieszczan krakowskich i rodów magnackich, jak Bonerów, Lubomirskich, Morsztynów, Wodzickich i innych. Z salin wielicko-bocheńskich opłacani byli w XIV w. profesorowie Akademii Krakowskiej, a od połowy XVI do XVII w. wysokie nakłady przeznaczano na utrzymanie wojska kwarcianego. Z dochodów żupnych wybudowano także kilka kamienic, kościołów i pałaców w Krakowie, m.in. kościół Św. Piotra i Pawła, domy „Pod Karpiem” i „Brygantych” oraz w znacznej części odrestaurowano w XVI w. zamek renesansowy na Wawelu. Dodać należy, że większość tych dochodów przynosiła żupa wielicka, której produkcja była wówczas około dwukrotnie większa od kopalni w Bochni. Dlatego też o obiekt ten troszczyli się wszyscy polscy książęta i królowie, a jego wysoka ranga w Polsce średniowiecznej i przedrozbiorowej miała znaczny wpływ na historię kraju.

Bogato ilustrowana, jest rzetelnym i niezastąpionym źródłem wiedzy dla uczniów, studentów, naukowców, a także wszystkich zainteresowanych działaniem i historią kopalni. Już do nabycia w e-sklepie, i muzealnych sklepikach w Zamku Żupnym i nadszybiu Daniłowicza (Biuro Obsługi Turystów Muzeum).

Dzieje wielickiej żupny solnej, fot. P. Chwalba

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F