Działy
Działy

Główny Inwentaryzator

dawni górnicy

dawni górnicy

Odpowiada za prawidłowe prowadzenie ewidencji muzealiów, w tym ksiąg: wpływu/ewidencyjnej, ruchu i depozytów oraz nadzoruje prowadzenie ksiąg inwentarzowych poszczególnych zbiorów.

Prowadzi dokumentację dotyczącą: zakupu muzealiów, darów na rzecz muzeum, wypożyczeń muzealiów, penetracji, a także likwidacji muzealiów.

Sprawuje pieczę nad Zbiorami Specjalnymi. Opracowuje roczne sprawozdania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Statystycznego (K-02).

F