Działy
Działy

Dział Historii i Kultury Materialnej Górnictwa

przekrój kopalni Johannes Esaias Nilson, 1768 r.

przekrój kopalni Johannes Esaias Nilson, 1768 r.

Dział prowadzi badania naukowe dotyczące historii kopalnictwa soli, rozwoju techniki górniczej oraz technologii warzelnictwa. Organizuje prace penetracyjne w zabytkowych wyrobiskach kopalń soli w Wieliczce i Bochni. Na podstawie zgromadzonych materiałów inwentaryzacyjnych i źródeł historycznych przygotowuje opracowania w postaci studium historyczno – konserwatorskiego dla prac remontowo – zabezpieczających oraz publikuje artykuły naukowe w periodyku muzealnym „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”. W ramach działu funkcjonuje pracownia konserwacji metalu.

ZBIORY

 • Kartografia (mapy kopalni i miasta)
 • Technika Górnicza (dawne maszyny i narzędzia górnicze, sprzęt oświetleniowy, urządzenia do odwadniania i wentylacji kopalni)

PRACE BADAWCZE

 • historia szybu Regis w Wieliczce (XIV – XXI w.) oraz 22 wyrobisk w rejonie tego szybu na poziomach I – II niższy (komory, podłużnie, poprzecznie, szybiki oraz kaplica św. Kunegundy), udostępnionych do zwiedzania („Trasa górnicza”)
 • rozwój infrastruktury przemysłowej w rejonie szybu św. Kingi w Wieliczce,
 • historia i znaczenie szybu Daniłowicza w kopalni wielickiej (XVII – XXI w.)
 • zabudowa nadszybia Górsko w Wieliczce
 • opracowanie dokumentacyjne (w formie studium historyczno-konserwatorskiego) zabytkowych wyrobisk w kopalni wielickiej: Mirów, Weimar, Smok, Aleksandrowice I i II, Wessel, Gaisruck, Sartory, Rarańcza, Król Saski, Maria Teresa Górna, Maria Teresa V oraz w kopalni bocheńskiej: zespół komór Stanetti; wymienione obiekty przeznaczone zostały do zagospodarowania po przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych
 • podziemne kaplice pod wezwaniem św. Krzyża w komorze Piżmowa i przy podłużni Geramb w kopalni wielickiej
 • mechanizacja transportu w kopalniach Wieliczki i Bochni w latach 1861 -1939
 • analiza historyczna wyrobisk górniczych na poziomach I-IX kopalni wielickiej (w związku z opracowywaniem mapy cyfrowej kopalni, obejmującej wszystkie wyrobiska)
 • dawna sala balowa w komorze Łętów (XIX – XX w.)
 • produkcji soli warzonej w Wieliczce w latach 1913 – 2003
 • historii kopalni soli w Wieliczce w latach 1939 – 1996
 • prowadzenia kartoteki nieruchomości salinarnych (XVIII – XX w.)
 • prowadzenia dokumentacji prac górniczych wykonywanych na poziomie August w Kopalni Soli Bochnia
 • nadzoru państwowego nad górnictwem solnym na ziemiach polskich w ujęciu historycznym (XIII – XX w.)
 • opracowanie dokumentacja (tekst, ikonografia, lokalizacja w terenie) do projektu realizowanego przez burmistrza: „Oznaczenie miejsc historycznych szybów górniczych w centrum miasta Wieliczki”
 • urbanistyka i rozwój infrastruktury miasta Wieliczki ze szczególnym uwzględnieniem obiektów górniczych (XVIII – XX w.)

 

F