Działy
Działy

Dział Historyczny

Zygmunt III zatwierdza nowe artykuły do statutu cechu bednarzy i siodlarzy

Zygmunt III zatwierdza nowe artykuły do statutu cechu bednarzy i siodlarzy

Dział Historyczny realizuje prace badawcze, wystawiennicze i edukacyjne związane z poznaniem i popularyzacją dziejów solnictwa w Polsce oraz historii miast i mieszkańców Wieliczki i Bochni. Prace mają charakter źródłowy i są efektem poszukiwań w zasobach archiwalnych Muzeum Żup Krakowskich oraz innych archiwów państwowych, kościelnych i klasztornych. Dla potrzeb badawczych Dział gromadzi materiały dokumentacyjne uzyskiwane od osób prywatnych.

PRACE BADAWCZE

  • historia herbu miasta Wieliczki
  • życie kulturalne miasta od XIX w. do czasów współczesnych
  • instytucje zwierzchnie wobec kopalni soli w Wieliczce i Bochni
  • relacje między miastem a kopalnią w XIX-XX w.
  • solnictwo w carskiej Rosji
  • dzieje Klasztoru OO. Franciszkanów Reformatów w Wieliczce
  • system świadczeń socjalnych dla górników saliny wielickiej w czasach austriackich
  • losy wielickich Żydów
  • poczet żupników krakowskich
F