Działy
Działy

Dział Geologiczny

Uwęglone bądź silnie impregnowane solą szyszki, znajdowały się w tych częściach złoża solnego, do których podczas jego powstawania docierały wody rzek

Uwęglona bądź silnie impregnowana solą szyszka

Dział Geologiczny jest w Muzeum jedynym, który podejmuje problematykę przyrodniczą. W szczególności do zadań Działu należy gromadzenie informacji na temat mioceńskich złóż solnych Podkarpacia. Problematyka geologiczna jest tu na pierwszym miejscu. Zatem obok wszelkich dokumentów i literatury będących świadectwem historycznego rozwoju wiedzy na temat budowy geologicznej złóż, pozyskiwane są okazy skał, minerałów i skamieniałości oraz pamiątki po zasłużonych badaczach.

Pracownicy Działu przeprowadzają penetracje w kopalniach wielickiej i bocheńskiej w trakcie, których dokumentowane są odsłonięcia oraz pozyskiwane okazy geologiczne. Prowadzone też są rozpoznania i aktualizacje odsłonięć powierzchniowych. Gromadzone okazy wzbogacają zbiory muzealne i wykorzystywane są w programach dydaktycznych takich, jak lekcje dla dzieci młodzieży oraz w ekspozycjach. W kręgu zainteresowań Działu znajdują się również starsze, cechsztyńskie złoża solne z nieczynnymi już zakładami górniczymi w Inowrocławiu i Wapnie oraz największy obecnie czynny ośrodek wydobycia soli kamiennej w Kłodawie. Nawiązano także kontakt z ośrodkiem wydobycia miedzi (LGOM) skąd pozyskano interesujące okazy soli cechsztyńskich sąsiadujących z kruszcami.

Dział Geologiczny sprawuje opiekę nad dwiema ekspozycjami stałymi w komorach: Russegger VI oraz Maria Teresa III.

zobacz zbiory

F