Archiwum
Archiwum

Archiwum

Dokumenty

Najstarszy dokument pochodzi z 18 VI 1492 r. i dotyczy sprzedaży bachmistrzostwa w Wieliczce. Wart uwagi jest też akt wydany w 1631 r. przez burmistrza i rajców miasta, z jedyną zachowaną pieczęcią przedstawiająca herb Wieliczki. Cenny zbiór stanowią także dokumenty królów Polski, m.in. Zygmunta I, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Władysława IV, Jana III Sobieskiego.

Rękopisy

Bogaty zbiór ponad 200 woluminów tworzy Dział Rękopisów, wśród których znajdują się m. in. cieszące się dużym zainteresowaniem „Księgi zwiedzających” wielicką kopalnię z licznymi wpisami znanych osobistości z różnych kręgów, m. in.: F. Chopina, S. Moniuszki, I. Paderewskiego, J. Piłsudskiego, J. Hallera, S. Wojciechowskiego, D. Mendelejewa, A. Asnyka, E. Orzeszkowej, J. Matejki, K. Wojtyły.

Akta Salinarne

Interesujący i wartościowy merytorycznie jest zbiór Akt Salinarnych, liczący blisko 3000 teczek dokumentów, prezentujący szereg zagadnień związanych z funkcjonowaniem Żup Krakowskich w latach 1772-1918.

galeria

F