biografie

Czernecki Jan

Jan Czernecki (1871 - 1955)ur. w Stroniatynie k. Lwowa J. Czernecki (1871 – 1955), wraz ze zmianą miejsca zatrudnienia przeniósł się do Wieliczki, gdzie bardzo szybko objął funkcję wielickiego fotografa, księgarza i wydawcy. Jan Czernecki trwale zapisał się w gronie osób tworzących fotograficzną dokumentację Wieliczki z jej najcenniejszym zabytkiem jakim jest kopalnia soli.

Swoją przygodę z tajemnicami kopalni wielickiej rozpoczął w 1902 r., kiedy to uzyskał od c. k. Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie zgodę na odpłatne wykonanie, a następnie opublikowanie fotografii wnętrz zabytkowych komór, kaplic, urządzeń transportowych oraz górników podczas pracy. Wykonane przez Czerneckiego zdjęcia bardzo szybko ujrzały światło dzienne, ilustrując wydane w 1903 r. przewodniki Feliksa Piestraka: W podziemiach wielickich oraz Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach.

Fot. Jan CzerneckiNiezależnie od realizacji większych projektów wydawniczych stale drukował pocztówki i albumy prezentujące najciekawsze i najcenniejsze obiekty związane z historią kopalni i miasta Wieliczka, popularyzując tym samym jedno z ciekawszych, a nadal masowo niedostępnych miejsc w Polsce.

Ponadto w latach 1908 – 1910 na zlecenie władz salinarnych wykonał ponad 40 fotografii dokumentujących majątek nieruchomy Saliny Wielickiej. Udało mu się utrwalić m. in. widoki budynków mieszkalnych urzędników salinarnych, nadszybi, magazynów, szpitala, szkoły i Muzeum Salinarnego oraz Zamku Żupnego – siedziby ówczesnego Zarządu Salinarnego w Wieliczce.

Zamek Żupny, fot. jan Czernecki 1908-1910

Zamek Żupny, fot. Jan Czernecki 1908-1910

 

This entry was posted in biografie, o muzeum, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F