biografie

Borlach Jan Gotfryd

J. Borlach(1687-1768); technik i geometra górniczy, administrator żup krakowskich. Urodzony w Dreźnie. Na terenie Saksonii odkrył solanki i uruchomił warzelnie soli. Z tej racji nazywany „ojcem saskich salin”. Sprowadzony do Wieliczki wsławił się podźwignięciem z zapaści gospodarczej nie tylko kopalni ale także miasta Wieliczki. Początkowo pełnił funkcje geometry (1717-24), a latach 1743-50 był administratorem żup krakowskich. Wzorując się na planach Marcina Germana, opracował w latach 1720-30 drugi komplet map miasta Wieliczki i trzech poziomów kopalni. J.G. Borlach był również inicjatorem licznych nowatorskich przedsięwzięć w dziedzinie eksploatacji, transportu, odwadniania, wentylacji i zabezpieczania wyrobisk. Jako pierwszy użył w pracach górniczych prochu strzelniczego oraz opracował i wprowadził instrukcję przeciwpożarową w 1747 r., którą można zobaczyć w komorze Russegger II.

Źródło: Słownik biograficzny Wieliczan

This entry was posted in biografie, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F