Biblioteka
Biblioteka

Biblioteka i czytelnia

W budynku północnym znajduje się czytelnia. Zbiory archiwalne i biblioteczne udostępniane są na miejscu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

M. Bielski, Kronika polskaBiblioteka liczy ponad 17000 woluminów, w skład których wchodzą książki, czasopisma i multimedia. Ma ona charakter naukowy, a jej profil jest związany z charakterem Muzeum. Księgozbiór tworzą publikacje związane m.in. z górnictwem, geologią, muzealnictwem, konserwacją, archeologią, historią, historią sztuki i etnografią. Wśród nich szczególnie cenne to zbiór starodruków (ponad 80 sztuk). Najstarszy z nich to „Kosmografia” Sebastiana Münstera z 1564 r. Istotną częścią zasobu jest księgozbiór przejęty po Bibliotece Salinarnej, działającej przy Żupie Solnej w XIX i na pocz. XX w., liczący ok. 2000 woluminów, często unikalnych tytułów.

Pomoce archiwalne – drukowane katalogi zbiorów:

  • K. Dziwik, Katalog dokumentów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1492-1777, Wieliczka 1979
  • K. Dziwik, Katalog rękopisów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1518-1971, Wieliczka 1988
  • M. Marynowski, L. Rzepka, Inwentarz Akt Salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772-1918 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 2004

Dodatkowe informacje:

Dział Archiwum i Biblioteki

Kontakt:

+48 289 16 34

biblioteka@muzeum.wieliczka.pl

F