Biblioteka
Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka liczy ponad 17000 woluminów, w skład których chodzą książki czasopisma i multimedia. Ma ona charakter naukowy, a jej profil jest związany z charakterem Muzeum. Księgozbiór tworzą publikacje związane m. in. z górnictwem, geologią, muzealnictwem, konserwacją, archeologia, historia, historią sztuki i etnografią. Wśród nich szczególnie cenne to zbiór starodruków (ponad 80 sztuk). Najstarszy z nich to „Kosmografia” Sebastiana Münstera z 1564 r. Istotną częścią zasobu jest księgozbiór przejęty po Bibliotece Salinarnej, działającej przy Żupie Solnej w XIX i na pocz. XX w., liczący ok. 2000 woluminów często unikalnych tytułów.

Po otrzymaniu zgody Dyrekcji Muzeum na kwerendę, celem przygotowania wytypowanych materiałów do korzystania w czytelni, prosimy o wcześniejsze poinformowanie o planowanym przybyciu telefonicznie pod nr 12 289 16 34 lub drogą mailową: biblioteka@muzeum.wieliczka.pl, iwona.pawlowska.pich@muzeum.wieliczka.pl

Pomoce archiwalne – drukowane katalogi zbiorów

K. Dziwik, Katalog dokumentów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1492-1777, Wieliczka 1979

K. Dziwki, Katalog rękopisów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1518-1971, Wieliczka 1988

M. Marynowski, L. Rzepka, Inwentarz Akt Salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772-1918 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 2004

F