aktualności

Bezpłatne zajęcia edukacyjne w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza od 1 października 2018 r. grupy szkolne na bezpłatne zajęcia edukacyjne dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA.

Celem projektu jest rozszerzenie możliwości uczestnictwa w propozycjach muzealnej oferty kulturalnej m.in. młodzieży szkolnej i dzieciom, które często  napotykają na rozmaite bariery w korzystaniu z tego typu edukacyjnych działań.

 

Zajęcia będą realizowane w ekspozycji podziemnej Muzeum na III poziomie kopalni soli.

Tematy spotkań:

„Od kopacza do górnika” (klasy I-III),

„W solnym labiryncie” ( klasy IV-V),

„Górnicze ABC” (klasy VII i starsze).

REZERWACJA od 10 września 2018 r., Dział Edukacji, tel. 12 289 16 33. Ilość miejsc ograniczona.

This entry was posted in aktualności, edukacja. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F