technika

Bałwan Solny

Bałwan krakowski

Bałwan krakowski

(łac. bankus, niem die Bank – ława, lada) blok solny w kształcie beczki, podstawowy produkt kopalni soli od XIII do XIX wieku. Okazałe bałwany można oglądać w komorze Russeger II

W pierwszym okresie istnienia żup krakowskich produkowano 3 rodzaje bałwanów: krakowskie, oświęcimskie i słowackie a w XVII w. 9 rodzajów bałwanów, m.in.

  • bałwany krakowskie – najbardziej popularny produkt przeznaczony na rynek krajowy, waga ponad 1 000 kg;
  • bałwany oświęcimskie – znacznie droższe i mniejsze przeznaczone na rynek zagraniczny. Transportowano je do Oświęcimia, gdzie znajdowały się składy solne (dzisiejszy odpowiednik: hurtownie) a stamtąd kupcy rozwozili je na Śląsk Dolny, Górny, Morawy i Czechy.
  • bałwany słowackie – maksymalna waga ok. 600 kg, czyli połowa z tego co bałwan krakowski – czekał je długi transport po górzystych terenach na Orawę,  wielokrotnie były przeładowywane.
  • bałwany szlacheckie – przeznaczone dla właścicieli ziemskich i kupowane przez nich po cenie znacznie zaniżonej w stosunku do ceny rynkowej zagwarantowanej im na mocy przywileju nieszawskiego z 1454 r.

Analizując ceny w średniowieczu można pokusić się o pewne porównania mianowicie mały bałwan był wart tyle, ile koń z uprzężą czyli koń z rzędem. Natomiast duży bałwan to mniej więcej tyle, co równowartość trzech koni z rzędem.

Bałwany solne można zobaczyć w komorze Russegger II

This entry was posted in technika. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F