dawne prace

Bachmistrz

Zjazd do kopalni góromistrza S. Bethmana i żupnika A. Kościeleckiego w czasie pożaru w 1510 r., J. Matejko,

(łac. magister montium, niem. Bergmeister; ) górmistrz, w Polsce XIII–XVIII w., urzędnik w żupach krakowskich. Przywileje na bachmistrzostwo, zwane również „magistratus montium”, były dziedziczne, a samo stanowisko pierwotnie (do drugiej połowy XIV w.) polegało na finansowaniu robót przy głębieniu nowych szybów oraz prowadzeniu prac poszukiwawczych pod ziemią. Bachmistrz był odpowiedzialny za stan techniczny otwieranych wyrobisk i montowanych w nich urządzeń górniczych. Po dotarciu do złoża otrzymywał za zainwestowane środki finansowe rekompensatę. Był więc to rodzaj prywatnego przedsiębiorcy – inwestora, ponoszącego znaczne ryzyko, któremu odkrycie pokładów solnych i uruchomienie ich eksploatacji zapewniało jednak stały dochód z żupy. Ten typ bachmistrzostwa zastąpiono pod koniec XIV w. stanowiskiem bachmistrza-organizatora prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych w całej kopalni, a kierownictwo fachowe robót podziemnych, zarówno górniczych jak i transportowych, przejęli wówczas sztygarzy, natomiast zabezpieczenie wyrobisk – cieśle. Dziś podobną funkcję pełni dyrektor techniczny.

Obraz Jana Matejki w komorze Russegger V przedstawia zjazd żupnika Andrzeja Kościeleckiego oraz bachmistrza Seweryna Bethmana do kopalni w czasie pożaru z 1510 roku.

źródło:  Żupa solna w Wieliczce

This entry was posted in dawne prace, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F