aktualności

145 lat Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Wieliczce

W tym roku przypada jubileusz 145-lecia działalności Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, najstarszego stowarzyszenia muzycznego w Polsce.

Swoim śpiewem uświetnia uroczystości państwowe, patriotyczne, kulturalne i religijne zajmując ważne miejsce w pejzażu kulturalnym Wieliczki. Chór Lutnia koncertuje też w całej Polsce i poza jej granicami będąc wspaniałym ambasadorem tego górniczego miasta.

Uroczystościom jubileuszowym towarzyszy okolicznościowa wystawa przygotowana przy współpracy z Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, a prezentowana w Zamku Żupnym w okresie 22.11 – 13.12.2017 r. Pokazuje ona Chór w ostatnim 5-leciu jego działalności.

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” powstało 10 października 1872 roku z inicjatywy nauczycieli wielickiej szkoły wydziałowej. Głównym jego celem była i jest działalność kulturalna, patriotyczna, religijna, towarzyska oraz edukacyjna.

Towarzystwo towarzyszy Wieliczanom w trudnych, ale i radosnych chwilach wypełniając swoją działalnością karty wielickiej historii. W czasie zaborów podnosili na duchu swymi koncertami i wystawianymi operami narodowymi. Gdy wybuchała I wojna światowa wielu z członków śpiew zamieniło na czynną walkę z zaborcą w szeregach Legionów Piłsudskiego. Natomiast pozostali na miejscu dodawali odwagi swym śpiewem a po ustaniu walk  kwestowali na rzecz wdów i sierot po poległych żołnierzach. Ciężką próbą dla chóru był okres II wojny światowej, ale i on nie przerwał jego działalności.  Bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości Towarzystwo rozpoczęło regularną działalność koncertując, nauczając też gry na instrumentach. Każdego roku Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, daje ponad 20 koncertów, w czasie których wykonuje utwory wielu znanych kompozytorów o tematyce: religijnej i patriotycznej, utwory ludowe polskie i zagraniczne oraz unikatowe pieśni górnicze. Dyrygentem Chóru od 1978 r. (z krótkimi przerwami) jest Jadwiga Szado, a obecnym prezesem Towarzystwa Jerzy Markowski.

 

Za aktywność i zaangażowanie Chór wielokrotnie nagrodzono m.in:

  • Kryształowym Pucharem Kryształowym przez Zarząd Główny Zjednoczenia polskich zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Warszawie
  • Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym przez Polski Zwiazek Chórów i Orkiestr
  • Złotą odznaką za zasługi Dla Ziemi Krakowskiej
  • Nagrodą Kulturalną Burmistrza Miasta Wieliczki
  • Oraz niezliczoną ilością odznaczeń, dyplomów i pamiątek związanych z występami na
  • konkursach, festiwalach i przeglądach muzycznych organizowanych na terenie całego kraju.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F